De ce?

Posted: 23 April 2011 in Generale

Am decis crearea acestui blog, determinat de aceleaşi sentimente care au dus la alcătuirea unor opere precum Philosophia mirabilis a lui Anton Dumitriu, Orientalia mirabilia a lui Constantin Daniel sau Patristica mirabilia a mitropolitului Nicolae Corneanu. Cu alte cuvinte, doresc, prin acest blog, să exprim şi să transmit fascinaţia pe care mi-o stârnesc Scripturile. Care Scripturi? În primul rând cele creştine, începând cu colecţia aşezată sub genericul „Sfânta Scriptură” sau, mai bine zis, „Sfintele Scripturi”, tomusul autoritativ al majorităţii Bisericilor şi cultelor creştine.

Desigur, acest blog nu va fi în mod exclusiv o discuţie pe marginea Scripturii. Va trata diferite problematici de natură religioasă (şi nu numai), în mare parte exprimând preocupările mele personale, însă răspunzând în acelaşi timp şi diverselor preocupări ale celorlalţi, în măsura în care voi fi capabil de a le înţelege. Având o oarecare experienţă în domeniul studierii Scripturilor, precum şi (repet) o anumită fascinaţie faţă de conţinutul acestora, discuţia va fi animată în mod corespunzător de acest „spirit” al Scripturilor, prin faptul că voi încerca confruntarea diferitelor subiecte ce se vor perinda de-a lungul timpului cu aceste scrieri.

Nu doresc să exprim, pentru moment, un plan programatic după care să se ghideze discuţiile ce vor urma. În afara elementului scripturistic, ce reprezintă obiectul studiilor şi preocupărilor mele, fapt care mă va determina să revin la el de fiecare dată când va fi nevoie şi când discuţiile vor face relevantă acest recurs la el, discuţiile vor manifesta o oarecare flexibilitate în modul de abordare al diferitelor tematici.

Probabil ar fi nevoie, încă de pe acum, să ofer o scurtă prezentare a celui care va semna aceste mici articole (adică a mea). Prefer însă ca acest blog să nu fie perceput ca o contribuţie personală, care să dezvolte în principal modul meu de a privi lucrurile, ci să aibă drept punct de reper Scripturile. Acestea vor constitui nucleul în jurul căruia se vor dezvolta diferitele subiecte, chiar dacă modul lor de abordare va fi, în mod inevitabil, unul subiectiv, dictat de subiectivitatea celui care le tratează. Nu voi impune un „cult” al Scripturii, abordând-o în mod critic, în acord cu calitatea noastră de fiinţe raţionale şi cu scopul cu care aceasta a fost oferită, anume cel de a o „înţelege”!

Îmi doresc ca acest blog să aducă o contribuţie cunoaşterii şi înţelegerii Scripturilor şi să vă transmită puţin din fascinaţia pe care acestea o exercită asupra mea şi asupra atâtor alte persoane care le respectă şi le lecturează. Aştept reacţiile voastre. Accept criticile voastre. Şi sper să stârnesc interesul vostru: nu pentru ceea ce voi scrie, ci pentru lucrurile despre care voi scrie…

Advertisements

Comments are closed.